ΟΙ ΕΝ.Π.ΑΝ.

-Πληροφορίες σχετικά με τον Φορέα..

ΔΡΩΜΕΝΑ

-Δημοσιεύσεις των δράσεων και όλα τα νέα..

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ

-Επισκόπηση εντευκτηρίων και εκθεμάτων..

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

-Παρουσίαση παραγόντων και συντελεστών..

ΕΝ.Π.ΑΝ. – Ενώσεις Πολιτισμού και Ανάπτυξης / Associations for Culture & Development

Ο Οργανισμός μας δραστηριοποιείτε από το 2008, με βασικό στόχο την προστασία, αξιοποίηση και εξέλιξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Οι πυρηνικές αρχές της υπόστασής μας σαν φορέας είναι:
Να στηρίζουμε, να στεγάζουμε και να προωθούμε την πρώτη  ύλη του πολιτισμού και της ανάπτυξης, που είναι τα έργα των καλλιτεχνών, των δημιουργών, αλλά  και των νέων επιχειρηματιών με πρωτότυπες ιδέες.

Το 2016 οι ΕΝΠΑΝ απόκτησαν πολιτική μορφή, αποτελώντας τον πρώτο και μοναδικό Πολιτικό Φορέα στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους, του οποίου  οι σχέσεις και οι δράσεις προσανατολίζονται αποκλειστικά και μόνο στον Πολιτισμό.

Ενώσεις

Δομές

© Ενώσεις Πολιτισμού & Ανάπτυξης