ΟΙ ΕΝ.Π.ΑΝ. ΔΡΩΜΕΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΦΛΟΓΑ

«ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΦΛΟΓΑ»

Οι Σκοποί της δράσης έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και την διάδοση της γνώσης της περιοχής του Μαραθώνα προς όλο τον κόσμο, ως σημείο πολιτιστικό, ιστορικό, αθλητικό, θρησκευτικό, επιστημονικό.

Ειδικότερα:

  1. Η αναβίωση και η διάδοση της Μάχης του Μαραθώνα, στην οποία όλη η ανθρωπότητα οφείλει την σημερινή της μορφή (ιστορικό)
  2. Η γιγάντωση του Μαραθωνίου Δρόμου, ο οποίος αποτελεί γεγονός πολιτιστικής κληρονομιάς για όλους τους Έλληνες και γεγονός με μεγάλες προεκτάσεις σε όλο τον πλανήτη (πολιτιστικό-αθλητικό)
  3. Η ανάδειξη και η λατρεία του Αγίου Φλέγοντα, ο οποίος υπήρξε από τους πρώτους ιεροκήρυκες του Χριστιανισμού (θρησκευτικό)
  4. Η ανάδειξη της περιοχής του Μαραθώνας ως περιοχής με πλούσιο ενεργειακό υπόβαθρο με πολλές επιστημονικές προοπτικές (επιστημονικό)

Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, όπως αυτοί προσδιορίζονται, η δράση έχει τη δυνατότητα να μετέρχεται διάφορες δραστηριότητες και να συνάπτει συμφωνίες με παράγοντες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν την ίδια θέση και την ίδια διάθεση. Μοναδική σκέψη και στόχος όλων πρέπει να είναι η ανάδειξη της περιοχής του Μαραθώνα, ως περιοχής με πλούσιο ιστορικό-πολιτιστικό-αθλητικό-θρησκευτικό-επιστημονικό ενδιαφέρον.

Οι πιο πάνω πρωτοβουλίες για την επίτευξη του σκοπού και στόχου του εδώ ιδρυόμενου Φορέα θα υλοποιούνται – κατά περίπτωση – στη βάση πλήρους και τεκμηριωμένου προγραμματισμού, μελετητικού ή ισοδύναμου παρεμφερούς χαρακτήρα, καθώς επίσης ο Φορέας σκοπεύει να αναλαμβάνει και αυτοτελώς την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, στελεχώνοντας την εκάστοτε ενδεδειγμένη ομάδα ή δράση με ειδικούς αντίστοιχων τομέων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Ταμίας

Έφορος

Αναπληρωματικά Μέλη

1) …
2) …
3) …

– –
4) …
5) …
6) …

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΦΛΟΓΑ
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο.
Προβολή

Κανονισμός Λειτουργίας

(το περιεχόμενο θα αναρτηθεί σύντομα)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Σημείωση: Το περιεχόμενo είναι ορατό μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη.

Προβολή

Ημερήσιες Διατάξεις

Τα πρακτικά και οι αποφάσεις της δομής ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΦΛΟΓΑ.

Προβολή

Χορηγοί

Συνεργασίες

Γραφεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΦΛΟΓΑ


Στοιχεία Στελεχών


Εγγραφή νέου μέλους
Αίτημα Εγγραφής
Όροι & Προϋποθέσεις

Κεντρικά Γραφεία ΕΝ.Π.ΑΝ.
Ιπποκράτους 7 (3ος όροφος)
10679 Αθήνα
211 4040617 (τηλέφωνο)
210 3647617 (fax)
Email: [email protected]

© Ενώσεις Πολιτισμού & Ανάπτυξης

ΔΡΩΜΕΝΑ

Τα νέα και οι δράσεις της δομής ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΦΛΟΓΑ.

» Προβολή

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι της δομής ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΦΛΟΓΑ.

» Εκθέματα
» Συντελεστές
» Ενίσχυση

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Φόρμα εγγραφής για νέα μέλη.

» Αίτημα Εγγραφής
» Όροι & Προϋποθέσεις

ΕΝ.Π.ΑΝ. ΔΟΜΕΣ