Οι ΕΝ.Π.ΑΝ.

Ενώσεις Πολιτισμού & Ανάπτυξης

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος ίσως και του κόσμου όλου, δημιουργήθηκε από μια ομάδα σκεπτόμενων ανθρώπων, όχι απολιτικών, πολιτικός φορέας που εστιάζει στον πολιτισμό και όχι στην κομματικοποιημένη πολιτική με την κατεστημένη μορφή της.

Έτσι λοιπόν εκείνοι που επιδιώκουν την πνευματική τους ανέλιξη και δημιουργικότητα την σύνδεση με πνευματικούς ανθρώπους ειλικρινείς ευπρεπείς και οραματιστές μιας πραγματικότητας που αντιστοιχεί σε τούτη την σελασφόρο γωνιά του Κόσμου παράλληλα με την συμμετοχή στα κοινά, έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν όλα τούτα συστρατευμένοι μαζί μας.

Ο απώτερος σκοπός είναι να φτάσουμε στο σημείο να επηρεάσουμε τις συνθήκες και την εξέλιξη της κοινωνίας και της πολιτικής, προς την αντίθετη κατεύθυνση που κινείται σήμερα.

Αναζητήστε μας στο τηλέφωνο 2114040617 και ελάτε να μας δείτε και να σας γνωρίσουμε.

Να είσθε πλήρεις αισιοδοξίας και χαράς!