ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
NLP – ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΓΧΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ