ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 1. Η ενσωμάτωση της Δια βίου Μάθησης στην καθημερινότητα για όλους τους συνανθρώπους μας.
 2. Η ποιοτική ανάπτυξη των συμπεριφορών και συνηθειών για μια καλύτερη κοινωνία ανθρώπων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 • Μελέτη συγγραμμάτων, ανάλυση ηλεκτρονικών κειμένων για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της σκέψης.
 • Η προώθηση ενός αυτόνομου, αποκεντρωμένου, ελεύθερου, αδέσμευτου και μη πολιτικοποιημένου πολιτιστικού κινήματος, καθώς και η προάσπιση της ελεύθερης λειτουργίας των υπολοίπων συλλόγων από αυθαίρετες παρεμβάσεις απ’ οπουδήποτε και αν προέρχονται.
 • Η ανάπτυξη και η διάδοση των ιδεών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας, καθώς και η συμβολή στην έρευνα, την προώθηση και διεκδίκηση της λύσης των τοπικών προβλημάτων.
 • Η προβολή και προώθηση του πολιτιστικού δυναμικού της ΕΝΠΑΝ σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

 1. Ημερίδες – συνέδρια – θεματικές ενότητες – web seminars.
 2. Η εθελοντική και αφιλοκερδώς προσφορά των μελών της με σκοπό την επίτευξη και υλοποίηση των στόχων της.
 3. Η ίδρυση και οργάνωση βιβλιοθήκης και η συγκέντρωση υλικού για την ανάπτυξη θεματολογίας πάνω σε ενδεικτικά θέματα όπως:(πωλήσεις, προσωπική ανάπτυξη, coachingτου εαυτού μας, συναισθηματική νοημοσύνη, θεματικές ενότητες τουρισμού και εστίασης κ.α.).
 4. Η ίδρυση Web Σταθμού (διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού) της Ένωσης για τη μετάδοση της γνώσης και την ψυχαγωγία των μελών της.
 5. Η οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων και διαλέξεων για την επιμόρφωση και διαφώτιση των μελών της Ένωσης.
 6. Η οργάνωση ομάδων εργασίας τόσο στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μέλη της Ένωσης μας μπορούν να είναι όλοι όσοι υποστηρίζουν την μεταφορά γνώσεων και ανάπτυξης μιας διαφορετικής προσέγγισης στη Δια βίου μάθηση.

Όλα τα μέλη που εγγράφονται στα μητρώα της Ένωσης, αποτελούν αυτοδικαίως και μέλη των ΕΝ.Π.ΑΝ.

Το κάθε τακτικό μέλος θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τον Πολιτισμό και τους σκοπούς της Ένωσης και να προτίθεται να προσφέρει εθελοντικά για την επίτευξή τους.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ, μετά από έγκριση των ΕΝ.Π.ΑΝ, οι έχοντες προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την εν γένει προαγωγή του σκοπού της Ένωσης.

ΕΔΡΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Έδρα της Ένωσης ορίζεται η Αθήνα. Γραφεία ή Παραρτήματα της Ένωσης μπορούν να ιδρύονται με απόφαση του Δ.Σ. στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, μετά από έγγραφη έγκριση των ΕΝ.Π.ΑΝ.