Με τη χορηγία, συνεργασία και υπό την περιοδική η μόνιμη αιγίδα των