ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

0
100

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Προς τον Προέδρο των  ΕΝ.Π.ΑΝ.

Σας γνωστοποιώ ότι έχει προσφερθεί να παρέχει εθελοντική υπηρεσία στον τομέα ………………………………………….……..του …………………………………. ….………………….. … οποι…. έχει τα κατάλληλα προσόντα για τον συγκεκριμένο τομέα.

Επισυνάπτω υπό στοιχεία ………………. έγγραφο που επιβεβαιώνει την πρόταση μου.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Αθήνα ……/……./………

…  Υπευν…

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ