ΑΝΑΘΕΣΗ

0
835

Αριθμος πρωτοκολλου ………………..

ΑΝΑΘΕΣΗ

Οι Ενώσεις Πολιτισμού και Ανάπτυξης  ΕΝ.Π.ΑΝ. με έδρα την Αθήνα επί της οδού Ιπποκράτους αριθμ. 7 με Α.Φ.Μ. 997083149 αναθέτουν εις

τ…. …………………………………………………………………………………………………………………………

τα καθήκοντα τ…. υπεύθυν…. του …………………….…… με την επωνυμία …………………

που τελεί υπό την αιγίδα μας, οι δράσεις του οποίου είναι :

α.

β.

γ.

Η λειτουργία του πιο πάνω χώρου υπόκειται στον έλεγχο μας, ο/η δε υπεύθυνος/η αναφέρεται προς εμάς και έχει λάβει πλήρη γνώση του καταστατικού των ΕΝ.Π.ΑΝ. προς το οποίο δηλώνει ότι συμμορφώνεται και του οποίου τους σκοπούς προωθεί.

  • Κατόπιν αιτήματος τ….. υπευθυν….., ο Προέδρος των .ΕΝ.Π.ΑΝ. εγκρίνει τους επιμέρους επικεφαλής των δράσεων οι οποίοι υποχρεούνται να δηλώνουν ότι ενεργούν εθελοντικά προς προαγωγή των επιδιώξεων και σκοπών του καταστατικού. … ίδι…. οφείλει να γνωστοποιεί προς τον Πρόεδρο την παραίτηση ή μέλους ή αποχώρηση ή των επικεφαλής, από τον ………………… η τις ΕΝ.Π.ΑΝ. *               ισχύει
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Το ότι ο συγκεκριμένος …………………….…… στο σύνολο του τελεί υπό την αιγίδα των ΕΝ.Π.ΑΝ. του παρέχει τα ίδια δικαιώματα επιδαψιλεύσεις, ατέλειες, προστασία ασύλου και τα συναφή, τα οποία δίδει το Σύνταγμα και οι Νόμοι στις «ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» τις δράσεις των οποίων εκπροσωπεί ο άνω χώρος

Παρακαλείται πάσα Αρχή, Οργανισμός και Δύναμις της Τάξεως, να παρέχει συνδρομή, στήριξη, διευκολύνσεις  και προστασία εις το έργον της, το οποίο αποτελεί μερικωτέραν έκφανση του σκοπού και των δράσεων των προαναφερομένων φορέων.

 

Αθήνα …………………………….

Ο Πρόεδρος

 

*Σημείωση: Αναλόγως των περιπτώσεων, ισχύει ή διαγράφεται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here