ΔΗΛΩΣΗ

0
803

ΔΗΛΩΣΗ

Προς ΕΝ.Π.ΑΝ.-……………………….

Ο υπογράφων …………………………………………………………………………….. κάτοικος ………….…………….. Οδός ………………………….….. αριθμός ……… Α.Δ.Τ. ………………….. προσφέρομαι εθελοντικά να στελεχώσω την δράση των ΕΝ.Π.ΑΝ. που αναφέρεται στην …………… …..…………………… έχοντας τα προς τούτο προσόντα σύμφωνα με το καταστατικό και τις συναφείς διατάξεις.

Αθήνα ……/……./………

…  Ο δηλ……..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here